a common reader

Rebecca West, A Train of Powder

August 6th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Rebecca West, A Train of Powder

Rebecca West, A Train of Powder

Written between 1946 and 1954, these accounts of four controversial trials explore the nature of crime and punishment, innocence and guilt, retribution and forgiveness. The centerpiece of the book is Greenhouse with Cyclamens, a three-part essay on the Nuremberg trials written with precision, clarity, and daring insight. She also reports on two particularly brutal murder trials — one for a lynching in North Carolina, the other for a “torso murder” in England — and the espionage trial of a British telegrapher.
Throughout, the question of guilt inspires Ms. West to feats of psychological detection wherein unerring craftsmanship and a powerful narrative sense combine to a high purpose — the pursuit of truth.

Michel Bauwens & Jean Lievens, De wereld redden

December 20th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Michel Bauwens & Jean Lievens, De wereld redden

Michel Bauwens & Jean Lievens, De wereld redden

Onze samenleving steunt op het absurde idee van materiële overvloed en immateriële schaarste. We doen alsof de planeet oneindig is en plegen er dermate roofbouw op dat het overleven van de menselijke soort in gevaar komt. Anderzijds bouwen we via auteursrechten en patenten artificiële muren rond menselijke kennis om sharing en samenwerking zo moeilijk mogelijk te maken. Het peer-to-peermodel, geïnspireerd door open source zoals Wikipedia, wil die logica omdraaien. Michel Bauwens ziet in nieuwe fenomenen zoals de samenwerkingseconomie, peer-to-peernetwerken, open source, crowdsourcing, fab labs, microfabrieken, de makersbeweging en stadslandbouw een weg naar een postkapitalistische samenleving, waarbij de markt zal onderworpen worden aan het algemeen belang. Net zoals het feodalisme ontstond binnen de schoot van de Romeinse slavenmaatschappij en het kapitalisme binnen het feodalisme, groeit ook binnen het kapitalisme het embryo van een nieuwe samenleving. Om de wereld te redden, dringt zich een herlokalisering van de productie op en een uitbreiding van globale samenwerking op vlak van kennis, code en design.

Liu Xiaobo, Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat

November 26th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Liu Xiaobo, Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat

Liu Xiaobo, Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat

Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat is een bundeling teksten die samengesteld is door LiuXia, de vrouw van Liu Xiaobo, en Tiench Mar in-Liao, president van het Independent Chinese PEN Centre. De teksten symboliseren Xiaobo’s lange en vreedzame strijd voor fundamentele mensenrechten in China, waarvoor hij in 2010 de Nobelprijs voor de Vrede toegekend kreeg. Hij kon zelf niet bij de Nobelceremonie aanwezig zijn. Ook zijn vrouw en familieleden werden door de Chinese overheid verhinderd de uitreiking bij te wonen. Ik heb geen vijanden, ik ken geen haat is een weergave van alle facetten van Liu’s werk. Zijn politieke essays komen aan bod, maar ook beschouwingen over de Chinese cultuur, een verzameling gedichten, Charta 08 en natuurlijk het gerechtelijk proces dat voorafging aan zijn gevangenschap.

Walter Zinzen, Mens erger je!

November 21st, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Walter Zinzen, Mens erger je!

Walter Zinzen, Mens erger je!

Zinzen ergert zich aan het feit dat onze parlementaire democratie zo weinig democratisch is. Aan de leugens, de demagogie en de tegenstrijdigheden van de n-va en de overdreven, grotendeels kritiekloze aandacht die deze partij in de media krijgt. Aan de hoogmoed waarmee islamo- en andere foben de meerderwaardigheid van de westerse cultuur verkondigen, zonder ook maar iets van welke andere cultuur dan ook te kennen.
Aan de daarmee gepaard gaande benepenheid van onze navelstaarders, die anderhalf jaar over de splitsing van BHV onderhandelen en dan in anderhalf uur nog gauwgauw een paragraaf over het buitenlands beleid uit de mouw en in het regeerakkoord schudden.

David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

November 16th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder: daadkrachtig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen. Het leidt allemaal tot wat David Van Reybrouck in een dwingend betoog het democratisch vermoeidheidssyndroom noemt. Maar hoe komen we daarvan af? Pappen en nathouden – dat is wat er nu voornamelijk gebeurt. Maar Van Reybrouck vreest dat marginale oplossingen niet meer voldoende zijn, dat het oprispingen zijn van een systeem dat steeds meer vastloopt. Zijn voorkeur gaat uit naar een oud democratisch principe dat vooral in het klassieke Athene werd gehanteerd: de loting. Tot aan de Franse Revolutie is dat democratische middel vaak aangewend, niet alleen in Athene, maar ook in bloeiende republieken als die van Venetië en Florence tijdens de renaissance. David Van Reybrouck zet in een glashelder betoog uiteen dat loting een effectieve mogelijkheid is om onze machteloos geworden democratie weer pit en vaart te geven en de burgers opnieuw te betrekken bij wat hen allen aangaat.

David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

November 7th, 2013  |  by  |  published in Boeken Maarten, weggegeven boeken | Comments Off on David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

David Van Reybrouck, Tegen verkiezingen

Onze representatieve democratie raakt steeds meer in het slop. De legitimiteit ervan wordt aangetast: steeds minder mensen gaan stemmen, kiezers worden grilliger in hun keuze, het ledenaantal van politieke partijen loopt dramatisch terug. Daarbij wordt de efficiëntie van de democratie minder: daadkrachtig besturen wordt problematisch, politici moeten hun beleid steeds vaker afstemmen op de volgende verkiezingen.

Corey Robin, Fear

November 3rd, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Corey Robin, Fear

Corey Robin, Fear

Political fear is universal, but its language is particular. Racism is one language of fear; risk assessment is another. There is little doubt, however, that security — whether national or domestic — is the most potent and pervasive language of all.

Corey Robin: Security is the one good, political theorists like John Dunn and Bernard Williams agree, that the state must provide. It has the ability, like no other argument, to mobilize the resources and attention of the state and its citizens. It has arguably inspired — and, in the case of nuclear deterrence, certainly threatened — more devastation and destruction than any other ideology of the modern era.

Baltasar Garzón, La fuerza de la razón

June 29th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Baltasar Garzón, La fuerza de la razón

Baltasar Garzón, La fuerza de la razón

Una larga entrevista del gran escritor gallego Manuel Rivas a Baltasar Garzón sobre el acoso que ha padecido el último año y que le ha acabado expulsando de la Audiencia Nacional.
“Creo que la fuerza de la razón, frente a la razón de la fuerza, siempre debe imponerse sobre cualquier tentación de los que disponiendo del poder, lo utilizan arbitrariamente.” Este libro es el resultado de un ofrecimiento, una colaboración y un deseo. Isabel Coixet se ofreció a filmar un documental, Manuel Rivas accedió a colaborar y Baltasar Garzón quiso hablar por primera vez de la situación por la que estaba pasando, y de toda su trayectoria. Al presentar esa entrevista, ampliada y actualizada, La fuerza de la razón es un documento fundamental para entender la historia reciente de la justicia en España, desde la operación Nécora al caso Gürtel, pasando por la liberación de Ortega Lara o la detención de Pinochet, y para comprender el modelo de justicia que se pretende imponer y por qué se quiere apartar de su labor a una de las figuras más destacadas de la España democrática.

Hannah Arendt, de film

May 1st, 2013  |  by  |  published in film | Comments Off on Hannah Arendt, de film

Hannah Arendt, de film

Hannah Arendt lijkt nog steeds voor controverse te kunnen zorgen. Vijftig jaar na de publicatie van Eichmann in Jerusalem, zorgt de film over deze periode ook nog voor gespreksstof. Zie maar eens naar de stroom van commentaren op de site van Pierre Assouline. Hij bespreekt de film positief op zijn voortreffelijke literaire blog La république […]boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3