a common reader

Ger Groot, Plato in tijden van Photoshop

September 24th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Ger Groot, Plato in tijden van Photoshop

Ger Groot, Plato in tijden van Photoshop

‘Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen’, zo luidt het motto van dit aanstekelijke boek. Nietzsche wist niets van Photoshop, maar alles van het vervormen van de werkelijkheid. Hoe weten we nog wat werkelijk is en wat niet, wanneer we zelfs onze vakantiekiekjes digitaal bewerken voordat we ze aan de buren laten zien? Waarheid, zo schreef Nietzsche, is niet een één-op-één-relatie tussen woord en werkelijkheid, maar het resultaat van de machtswil waardoor we ten diepste worden gedreven. En vervolgens gaan we geloven dat die geconstrueerde ‘waarheid’ de werkelijkheid zelf is: even onaantastbaar, eeuwig en absoluut als ooit God is geweest.

Zo wekken denkers van alle tijden ons steeds weer opnieuw uit de sluimer waarin de dingen al te vanzelfsprekend lijken en het heden onontkoombaar schijnt. Plato en Descartes, Marx en Arendt, Kant en Taylor, Spinoza en Kierkegaard wijzen ons op de paradoxen van het leven, de toevalligheid waarmee onze overtuigingen tot stand gekomen zijn, of juist de gegronde redenen die daartoe hebben geleid maar die wij allang vergeten zijn. Ze spreken door de tijd heen tot ons, en ook zij hebben lang niet altijd gelijk in wat ze zeggen. Maar ze zetten ons wel aan het denken; en daarin bestaat de filosofie.

Peter Watson, Ideas

November 8th, 2013  |  by  |  published in Boeken Maarten | Comments Off on Peter Watson, Ideas

Peter Watson, Ideas

In this ambitious and stimulating book, Peter Watson describes the history of ideas from deep antiquity to the present day, leading to a new way of understanding our world and ourselves.

He reveals the linkages down the ages in the ideas of many apparently disparate philosophers, astronomers, religious leaders, biologists, inventors, poets, jurists and scores of others.

Walter Benjamin, Einbahnstraße

May 13th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Walter Benjamin, Einbahnstraße

Walter Benjamin, Einbahnstraße

“Die Technik der Einbahnstraße ist der des Spielers verwandt. Nicht zuletzt darin liegt das Schockierende des Buches. Es provoziert beim ironisch unterstellten Leser dessen eingeschliffene Abwehrreaktionen, um ihn sogleich darauf zu stoßen, daß er eigentlich längst gewußt hat, was er leugnen möchte, und nur darum es so verbissen leugnet.” Theodor W.Adorno

Hans Blumenberg, Löwen

May 13th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Hans Blumenberg, Löwen

Hans Blumenberg, Löwen

Der vor einigen Jahren aus dem Nachlaß des Philosophen Hans Blumenberg (1920-1996) edierte Band umfaßt zweiunddreißig Betrachtungen, die Löwen beschreiben, kommentieren und ebenso erhellend wie erstaunlich und amüsant in Beziehung setzen. Die Funde reichen vom Prediger Salomo und von Euripides bis zu Thomas Mann, Odo Marquard und Oskar Lafontaine. Für die Neuausgabe schreibt Martin Meyer, langjähriger Gesprächspartner Blumenbergs, ein Nachwort.

Walter Benjamin, Eenrichtingstraat

May 4th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Walter Benjamin, Eenrichtingstraat

Walter Benjamin, Eenrichtingstraat

Eenrichtingstraat is een samenstel van dromen, stellingen, invallen, aforismen en herinneringen-fragmenten die tezamen het grondplan vormen voor de filosofie van Walter Benjamin. Wandelend door een imaginaire straat gebruikt Benjamin de teksten op gevels, wegwijzers en uithangborden om een portret te schilderen van Duitsland in de jaren twintig.
Eenrichtingstraat is vertaald door Paul Koopman, en van een nawoord voorzien door Michel van Nieuwstadt.

Schopenhauer, De kunst om gelukkig te zijn

May 4th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Schopenhauer, De kunst om gelukkig te zijn

Schopenhauer, De kunst om gelukkig te zijn

Een verzameling leefregels die aangeven hoe je zo gelukkig mogelijk kunt leven in een wereld waarin ‘geluk en genot louter hersenschimmen zijn, terwijl daarentegen het lijden en de pijn reëel zijn en zichzelf direct kenbaar maken zonder de illusie en de hoop nodig te hebben’.

Joke J. Hermsen, Stil de tijd

April 4th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Joke J. Hermsen, Stil de tijd

Joke J. Hermsen, Stil de tijd

Geen tijd hebben – dat is een van de fundamentele ervaringen van onze tijd. In dit veelgeprezen en intussen ook veelgelezen boek neemt Joke J. Hermsen dit verschijnsel kritisch onder de loep. Vanuit het gedachtegoed van denkers als Henri Bergson, Ernst Bloch en Peter Sloterdijk ontwikkelt zij een nieuwe visie op het fenomeen tijd, waarin zij een onderscheid aanbrengt tussen kloktijd en innerlijke tijd. Zij verkent het belang van rust, verveling, aandacht en wachten; ervaringen die sinds de Oudheid als belangrijke voorwaarden voor het denken en de creativiteit werden beschouwd, maar in het huidige economische tijdsgewricht nog weinig waardering krijgen.

Richard Sennett, The Culture of the New Capitalism

March 20th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Richard Sennett, The Culture of the New Capitalism

Richard Sennett, The Culture of the New Capitalism

In this provocative book Richard Sennett looks at the ways today’s global, ever-mutable form of capitalism is affecting our lives. He analyzes how changes in work ethic, in our attitudes toward merit and talent, and in public and private institutions have all contributed to what he terms “the specter of uselessness,” and he concludes with suggestions to counter this disturbing new culture.

Nassim Nicholas Taleb, De zwarte zwaan

January 9th, 2012  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Nassim Nicholas Taleb, De zwarte zwaan

Nassim Nicholas Taleb, De zwarte zwaan

De zwarte zwaan De impact van het hoogst onwaarschijnlijke Nassim Nicholas Taleb taal: Nederlands gepubliceerd door: Uitgeverij Nieuwezijds gedrukt: 2011 bindwijze: paperback isbn: 978-90-5712-325-2 pagina’s: 399 verworven via: Goedele en Stefanboekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3