a common reader

Dankbaarheid

March 28th, 2016  |  by  |  published in DES MENSEN, FOCUS | Comments Off on Dankbaarheid

Dankbaarheid

Dankbaarheid bundelt vier korte essays waarin Sacks omgaat met zijn ouderdom en naderende dood. Hij doet dat op een opmerkelijk beheerste en beschrijvende manier, zijn stijl als populaire wetenschapsschrijver indachtig.

Carl De Keyzer en David Van Reybrouck, Album 14–18

October 3rd, 2015  |  by  |  published in Boeken Maarten | Comments Off on Carl De Keyzer en David Van Reybrouck, Album 14–18

Carl De Keyzer en David Van Reybrouck, Album 14–18

Fotograaf Carl De Keyzer selecteerde en bewerkte de voorbije twee jaar honderd originele glasplaten uit de Eerste Wereldoorlog uit diverse archieven in binnen- en buitenland.

Marc Elsberg, Black-out

March 27th, 2015  |  by  |  published in Boeken Maarten | Comments Off on Marc Elsberg, Black-out

Marc Elsberg, Black-out

Op een koude dag in februari vallen de lichten uit in Italië. En niet alleen daar. Ook in Zweden. Daarna in Frankrijk, Zwitserland, België en Nederland. Al snel wordt een heel continent geteisterd door duisternis — en is de chaos compleet.

Markus Zusak, De boekendief

December 25th, 2014  |  by  |  published in Boeken Maarten | Comments Off on Markus Zusak, De boekendief

Markus Zusak, De boekendief

Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten.

Dirk De Wachter, Liefde

December 15th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Dirk De Wachter, Liefde

Dirk De Wachter, Liefde

Geen enkel thema is zo vaak beschreven in literatuur, muziek en kunst als de liefde. Toch blijft de mens op zoek naar haar ware aard. We denken haar te kunnen definiëren en vatten maar merken steeds weer dat we tekortschieten.

Liefde is ondoorgrondelijk maar levensnoodzakelijk. In dit boek beschrijft Dirk De Wachter hoe de liefde in haar voortbestaan bedreigd wordt door het hedendaagse consumentisme en de kwalijke illusie dat alles maakbaar is.

Liefde. Een onmogelijk verlangen is een pleidooi om gewoon te doen. Want alleen dan, als we niks forceren, kan de liefde in volle glorie verschijnen.

Tsvetajeva, Werken

December 15th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Tsvetajeva, Werken

Tsvetajeva, Werken
    Mijn verzen komen, zoals goede wijnen,
    Nog weleens aan de beurt’

schreef Marina Tsvetajeva in 1913, aan het begin van haar schrijverscarrière. Zij kreeg gelijk: in Rusland is zij al jaren een van de meest gelezen dichters. Dat is niet verwonderlijk: de levenskracht van haar verzen en ‘poëma’s’ is uitzonderlijk expressief en indringend. Internationaal gezien begint haar poëzie echter pas langzaam haar plaats te verwerven, voornamelijk omdat ze zulke buitengewone eisen stelt aan de vertalers. Voor deze uitgave van de Werken hebben vier vertalers hun krachten gebundeld, met een indrukwekkend resultaat. Zij vertaalden bijna driehonderdvijftig pagina’s poëzie waarover Marko Fondse in het nawoord onder meer schrijft: ‘De taal van Tsvetajeva is buitengewoon gelaagd, een kenmerk dat zij met Majakovski deelt. Zij is even vertrouwd met de Russische volkspoëzie (…) als met de oudste lagen van het Russisch en het Kerkslavisch. Archaïsmen in vocabulaire en syntaxis, ook zulke die al eeuwen in onbruik waren, komen voor naast moderne vulgarismen. Zij was er de dichter niet naar om zich haar taalgebruik voor te laten schrijven.’

Anna Enquist, Kwartet

November 30th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Anna Enquist, Kwartet

Anna Enquist, Kwartet

Dit verhaal is gesitueerd in een nabije toekomst. Een toekomst die ons lijkt te beroven van onze laatste culturele en maatschappelijke illusies. Plaats van handeling is het centrum van de hoofdstad, rond het grote water nabij het gloednieuwe gerechtsgebouw en het in onbruik geraakte muziekcentrum.
‘Muziek, dat helpt,’ wist Reve. De vier leden van het strijkkwartet dat op gezette tijden samen musiceert weten het ook. Alle vier zijn ze op verschillende manieren beschadigd door het leven, maar in de muziek vinden ze afleiding, troost, ja soms zelfs iets van verheffing. Aan dat alles lijkt ruw een einde te komen wanneer een repetitie op de woonboot van een van de leden met grof geweld verstoord wordt door een levensgevaarlijke indringer.

Coen Simon, Een stok om mee te denken

November 29th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Coen Simon, Een stok om mee te denken

Coen Simon, Een stok om mee te denken

Wat was er eerst, de mens of de stok? Het eerste werktuig van de mens zou een stok zijn geweest, maar zonder die stok om mee te slaan was hij geen mens geworden. Met iedere nieuwe techniek staat een nieuwe mens op. Een mens die anders doet, en ook anders denkt. Niet alleen omdat de techniek van het schrift, de trein en de computer stuk voor stuk nieuwe metaforen werden om de wereld te begrijpen, maar vooral omdat de wereld er telkens echt door verandert.

In Een stok om mee te denken verzamelde Coen Simon uit de geschiedenis van de filosofie de mooiste gedachten over de nieuwste technieken. Van het schrift van Plato tot de klok van Bergson, van de schoenen van Heidegger tot het panopticum van Foucault, van de bouwplaats van Wittgenstein tot de camera van Sontag.

Aurelius Augustinus, Belijdenissen

November 29th, 2014  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Aurelius Augustinus, Belijdenissen

Aurelius Augustinus, Belijdenissen

De Belijdenissen van Augustinus (354-430) worden algemeen gezien als een hoogtepunt in de wereldliteratuur. Door de eeuwen heen blijft het werk lezers aanspreken tot op vandaag. Als Augustinus een paar jaar bisschop van Hippo Regius in Noord-Afrika is, schrijft hij in grote openheid over zijn persoonlijke geloofsgeschiedenis een boek dat getuigt van diep inzicht en grote literaire kwaliteit. Hij laat zich kennen als een zoekende mens en gelovige. In de Belijdenissen roept hij zijn lezers op om zich te bezinnen op fundamentele waarden van de christelijke traditie.boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3