a common reader

Louis Paul Boon, Abel Gholaerts

July 13th, 2013  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Louis Paul Boon, Abel Gholaerts

Louis Paul Boon, Abel Gholaerts

Hubert Lampo (De Gids. 1946):
In Abel Gholaerts werd het verhaal meer rondom het hoofdpersonage geconcentreerd, ofschoon Boon ook hier ettelijke zijsprongen maakt. Abel, wiens gestalte gedeeltelijk door de figuur van Vincent van Gogh werd geïnspireerd, is een mislukt idealist, die naar heiligheid streeft en hieraan ten gronde gaat.

Boon komt ons voor als een geobsedeerde, doordrongen van de ijdelheid der levensdingen, doch met nog een zachten glans van moedwillig verbeten idealisme in het hart, idealisme dat hij het zwijgen zoekt op te leggen, zonder er echter in te slagen. Evenals bij Zielens ligt er aan Boon’s ‘miserabilisme’, – want nergens komt dit woord beter van pas dan hier -, een zekere romantische geaardheid ten grondslag, die uiteraard aanleiding geeft tot overdrijving en een verwrongen perspectief ten gevolge heeft. (We denken in dit verband o.m. aan het obsedeerende in de surrealistische beschrijvingen van de groote stad in Abel Gholaerts).

Louis Paul Boon, Pieter Daens

February 12th, 2012  |  by  |  published in Boeken Janantoon | Comments Off on Louis Paul Boon, Pieter Daens

Louis Paul Boon, Pieter Daens

Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht Louis Paul Boon taal: Nederlands gepubliceerd door: Arbeiderspers & Querido gedrukt: 1974 bindwijze: gebonden isbn: 90-295-0297-5 pagina’s: 661 verworven via: boekenmarkt Gentboekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3