a common reader

Maarten

Want to jump straight to the archives? Find my books & all my posts.

 

Welkom, beste lezer. De appel valt niet ver van de boom, zegt het gezegde. Deze appel—ondergetekende—heeft in het eeuwenoude en springlevende Leuven wortel gevat. Zoals mijn vader, Jan Antoon, heb ik een voorliefde voor boeken, en ik ben ook goed op weg mijn eigen bibliotheek uit te bouwen. Zoals hem voel ik me ook een common reader.

Uit Maartens boekenschriftSinds mijn elfde noteer ik welke boeken ik gelezen heb in mijn boekenschrift. Nu, zoveel jaren later, vind ik het tijd worden om ook mijn bevindingen of overpeinzingen neer te pennen: je zal hier dus regelmatig ook van mij een tekstje terugvinden.

De wijsheid “Toon me uw boekenkast en ik vertel u wie u bent” indachtig, laat ik verder graag mijn boeken spreken: je vindt er over fotografie, reizen, literatuur, geschiedenis, wereldproblematiek, enfin: snuffel maar!

Wat me interesseertWelcome, dear reader. The apple does not fall far from the tree, so the idiom goes. This apple—yours truly— has taken root in “centuries old but alive and kicking” Leuven, Belgium. Just like my father, Jan Antoon, I love books, and also my library is beginning to grow. Like him, I feel I am a common reader.

Ever since I’m eleven years old, I’ve been writing down which books I’ve read. Now, many years later, I think it’s time to record also my findings or my thoughts: you’ll find them in some of these texts.

In Dutch we say: “Show me your library and I’ll tell you who you are.” Acknowledging this wisdom, I’ll let my books speak for me: you can find about photography, traveling, literature, history, world problematics; in short: browse away!
Maarten


Enkele van mijn recente teksten:boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3