a common reader

de stille crisis

· 27 February 2012 |  by Janantoon
· Published in: essays
· Tagged with:

In het februarinummer van Streven verscheen een artikel van Rosine Van Oost met als titel: De stille crisis, over de waarde van geesteswetenschappen in het onderwijs. De ondertitel had ook ‘over de ontwaarding van geesteswetenschappen’ kunnen zijn. Want dat is de essentie van de thesis van het artikel: de kwaliteit van ons onderwijs gaat op een sluipende manier heel erg achteruit en dat vooral (maar niet alleen) in de geesteswetenschappen.
Dat dit niet alleen bij ons gebeurt, is natuurlijk een magere troost. In Groot-Brittannië wordt het onderwijs al veel langer gestuurd in de richting van economische marktwaarde, en de situatie aldaar moge voor ons een waarschuwing zijn.
Haar betoog bestaat uit enerzijds het aantonen van dat verval en anderzijds het onderlijnen van de intrinsieke waarde van een degelijk onderwijs in de geesteswetenschappen. En zij onderbouwt haar inzichten met twee vrij recent verschenen boeken.

Eén daar van is Not for Profit, een boek van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum. De ondertitel van dat boek, why democracy needs the humanities, is al veelzeggend. Wij hebben een degelijke kennis van onze cultuur en dus van geesteswetenschappen nodig om empathie, kritisch denken en mondigheid te stimuleren. Zonder deze ‘humane’ kwaliteiten verarmt de democratie of komt ze zelfs in gevaar.
Dat deed me denken aan The Two Cultures, de Rede Lecture van C.P. Snow uit 1959 die toen al in Engeland op iets gelijkaardigs wees. Om maar aan te geven dat onze rijke en veelzijdige humaniorastudies al lang aan het afkalven zijn.
Het andere boek is De vergeten wetenschappen, een geschiedenis van de humaniora van Rens Bod. Ik was er al opmerkzaam op gemaakt door een artikeltje in boeklog. De lovende bespreking in haar artikel doet me er aan denken dat ik dit boek moet aanschaffen en zeker lezen.

Tekenend is dat in hetzelfde Streven-nummer nog een ander artikel over de toestand van ons onderwijs staat. “Er heerst al veel langer een diepe malaise binnen de onderwijswereld”, schrijft Rosine Van Oost. Dat werd ook onderlijnd door recente enquêtes in Vlaamse kranten. Het is te hopen dat onze beleidsmakers dat niet zomaar wegwuiven als een uiting van ‘een gebrek aan flexibiliteit en verouderde opvattingen over de functie van het onderwijs’, maar uit hun ivoren torens komen om een echte dialoog met de basis aan te gaan. Want als jongeren nu quasi inhoudsloos worden opgeleid, wat gaan zij dan later als leerkracht meegeven aan komende generaties?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Comments are closed.boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3