a common reader

de kip met de gouden eieren

· 2 November 2009 |  by Janantoon
· Published in: grafiek · miscellanea
· Tagged with:

Enige dagen geleden had ik het nog over een Kafkaiaans proces over Kafka’s Der Prozeß. En nu lees ik in de literaire blog van Pierre Assouline: Moulinsart l’a tué, presque over een Kuifje-liefhebber die in aanvaring kwam met Moulinsart SA, rechthouders van de werken van Hergé, en vooral met de eigenaar ervan: Nick Rodwell.
Wat heeft Nick Rodwell eigenlijk te doen met Hergé? Kenden zij mekaar? Waren ze goede vrienden? Ik moet er mijn Hergé-biografieën eens op na lezen (De wereld van Hergé, Entretiens avec Hergé, Hergé mon ami, Hergé, Collectionneur d’Art).
Nee hoor, het zit zo: Georges Remi was getrouwd met Germaine Kieckens, maar reeds vanaf 1956 gaat hij een buitenechtelijke relatie aan met de 27 jaar jongere Fanny Vlamynck. Georges en Fanny trouwden jaren na de scheiding van zijn eerste vrouw, in 1977. Hergé stierf in 1983.
De weduwe Remi trouwde later met Nick Rodwell, volgens The Sunday Times: “an Englishman who ran a Tintin merchandise shop in London’s Covent Garden”. De managementstijl van deze Rodwell heeft al heel wat kwaad bloed gezet, onder andere bij journalisten die hij persoonlijk aanviel op zijn blog, zoek het maar op via Google. Not a gentleman, apparently. Maar hij heeft voldoende motieven om de rechten van de Kuifje-inkomsten met argusogen te bewaken: volgens The Sunday Times was het koppel in 2008 72.000.000 £ waard. Het pond staat weliswaar laag, maar toch…

De kip met de gouden eieren, wat is daarmee het probleem? Stel, je bent getrouwd met een succesvolle man of vrouw. Als die komt te overlijden erf je in de meeste Napoleontische rechtssystemen diens tegoeden, en de latere opbrengsten van die tegoeden. Als je bv een hotel erft, kan je dat verkopen of verder uitbaten, dan heb je de baten, maar ook de lasten. Bij royalties, zoals van een schrijver of kunstenaar, is dat natuurlijk anders: je hebt dan de baten en nauwelijks lasten (behalve dan ettelijke processen om je rechten af te dwingen).
Niemand zal betwisten dat de erfgenamen mogen genieten van de langlopende inkomsten van overleden succesauteurs. Maar soms gaat het wel erg ver, en er rijzen zeker vragen als die erfgenamen als een kloek op de werken gaan zitten en onderzoekers geen of nauwelijks toegang geven. Daar zijn voorbeelden genoeg van, dikwijls van auteurs die op hoge leeftijd huwden met een veel jongere partner (denk aan Jorge Luis Borges, Simon Vestdijk, T.S. Eliot). Soms is de band wel erg betwistbaar, zoals in Kafka’s geval.

Terug naar Kuifje, dat eerlijk baaske. (Heb ik Kuifje ooit met geld gezien?) Zoals gezegd bewaakt de heer Rodwell de rechten met argusogen. Als je een prentje uit een Kuifje-album publiceert (als illustratie bv) zonder toelating (en dus zonder betaling) riskeer je je eigen huis te moeten verkopen, zoals deze meneer Bob Garcia. Deze schrijver van detectiveromans had een vijftal korte studies over Kuifje gepubliceerd (oplage 500 ex), met daarin enkele prentjes ter illustratie. Moulinsart heeft zijn rechten opgeëist en recent in het hof van beroep van Versailles gelijk gekregen. De arme man moet 48.610,19 € ophoesten. Zie ook: Bob Garcia perd la bataille.

Hergé

© janantoon

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Comments are closed.boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3