a common reader

Alan Turing and the Invention of the Computer

· 7 September 2006 |  by Janantoon
· Published in: biografie · English texts · FILOSOFIE
· Tagged with:

Alan TuringThe Man Who Knew Too Much
Alan Turing and the Invention of the Computer
David Leavitt

Dit is niet echt een biografie. Leavitt is ook geen wetenschapper, laat staan een mathematicus. Hij is romanschrijver en geeft creative writing in Florida. Leavitt verwijst zelf verschillende keren naar de zeer minutieuze biografie van Andrew Hodges: Alan Turing: The Enigma. Waarom schreef hij dan dit boek?
Eerst sprak hem het martelaarschap van Turing aan, het homosexuele genie dat moet opboksen tegen Engelse intolerantie en er aan ten onder gaat. Het is inderdaad moeilijk te bevatten hoe de Engelsen tot in de jaren 60 omgingen met gross indecency between men.
Dit trok Leavitt’s aandacht en hij is zich beginnen verdiepen, ook in de moeilijke wiskundige materie waarmee Turing bezig was. Dit boek is dan ook een soort hulde of eerherstel, Turing de plaats geven in de geschiedenis van de wetenschap en computer die hij verdient.

Wat mij ook raakte was dat Turing nog tegen een andere arrogantie moest opboksen, namelijk de religieus gevoede suprematie van het menselijke (mannelijke?) brein. Dat brein/geest/ziel is reeds door God verheven boven de schepping, de natuur, de dieren (en op heel wat plaatsen nog boven de vrouw) en dan kwam Turing daar af met zijn machine die binnenkort zou kunnen gaan denken. Cambridge QuintetIn zekere zin is wat hij meemaakte te vergelijken met wat Darwin meemaakte, maar dan nu met interviews voor de BBC waar hij belachelijk werd gemaakt.
Het boek leest vlot en geeft appetijt om nog verder te lezen. Zelf herinnerde het me aan The Cambridge Quintet van John L. Casti en aan Simon Singh’s Code, De wedloop tussen makers en brekers van geheime codes en cijferschrift. In The Cambridge Quintet beschrijft Casti een diner in een college in Cambridge dat nooit heeft plaatsgevonden. De gastheer CP Snow had enkel vooraanstaande denkers uitgenodigd om tijdens een diner te praten over artificiële intelligentie. Casti beschrijft het mogelijke gesprek tussen Alan Turing, Ludwig Wittgenstein, Erwin Schrödinger, en J.B.S.Haldane.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin

Comments are closed.boekenkast-1

boekenkast-2

boekenkast-3